Nieuwsberichten Franciscaans Studiecentrum

Voor alle nieuwsberichten van het Franciscaans Studiecentrum, zie voortaan:
https://www.facebook.com/franciscaansstudiecentrum/