Franciscaans Studiecentrum

Aan het eind van de twaalfde eeuw wordt in Assisi een jongen geboren die een grootse toekomst tegemoet gaat als lakenhandelaar. Hij krijgt een goede opleiding en alle ruimte om zich in het vak te bekwamen. De jongen ziet echter een nog grootser toekomst voor zich: als ridder wil hij roem verwerven. Hij koopt een prachtige wapenuitrusting en wil ten strijde trekken. Maar in een droom wordt hem gevraagd waarom hij volgeling is van de knecht en niet van de Heer. Met deze droom begint voor Franciscus een langdurige bekeringsgeschiedenis, waarin hij stap voor stap leert zijn leven te leiden naar de wil van de Heer. Eerst ontmoet hij een melaatse, die hem de vredeskus geeft en op het spoor zet van de lijdende mensenzoon. Dan hoort hij in een kerkje in San Damiano het kruisbeeld spreken: "Franciscus, zie je niet dat mijn huis in verval raakt? Ga het voor mij herstellen!" In een eucharistieviering hoort hij de evangelielezing met de opdracht tot een apostolisch leven. En hij gehoorzaamt alle drie opdrachten: hij bewijst barmhartigheid aan de melaatse, herstelt het huis van God en leidt met een aantal volgelingen een apostolisch leven, precies zoals het geschreven staat.

Vrijmoedig brengen Franciscus en de zijnen de blijde boodschap. Eerst aan de mensen in hun directe omgeving. Later ook in andere omgevingen, aan mensen die een andere taal spreken. Franciscus preekt zelfs voor vogels. En midden in het strijdgewoel gaat hij naar sultan Melek-el-Kamel in Egypte om ook zijn ziel te redden. In zijn preken spoort Franciscus de mensen aan tot boetedoening en lofzang. Daarbij speelt een diepe devotie voor de mens Jezus een rol, waarvan de viering in Greccio van de kerstnacht in 1223 getuigt. In het bos, verlicht door brandende fakkels, staan minderbroeders en dorpelingen rond de kerststal, met os en ezel, terwijl Franciscus vol tederheid preekt over het kindje Jezus.

Inmiddels heeft Franciscus duizenden volgelingen, die hem bewonderen en die hem verantwoordelijkheid geven. Maar de man die Christus wil volgen in zijn zelfontlediging (Fil. 2, 7) ervaart de verantwoordelijkheid en de bewondering vooral als last. In 1224 trekt hij zich terug op de berg La Verna om er te vasten. Daar vraagt hij God wat hij moet doen. Hij slaat het evangelie open en leest de aankondiging van het lijden van Jezus. Daarna krijgt Franciscus een visioen van de Gekruisigde in de gestalte van een Serafijn en ontvangt hij de vijf wonden van Jezus.

Op het einde van zijn leven schrijft Franciscus, geplaagd door zware ziekte en ondraaglijke pijn, het Zonnelied, het lied waarin hij alle schepselen zijn broeders en zusters noemt. Hij sterft op de avond van 3 oktober 1226 en wordt binnen twee jaar heilig verklaard.

Franciscaans Studiecentrum
Tilburg University
School of Catholic Theology
Nieuwegracht 65
3512 LG Utrecht
tel. 013 466 3818
b.g.g. 06 1566 1563
info@franciscaans-studiecentrum.nl

Het Franciscaans Studiecentrum (FSC) is een wetenschappelijk instituut verbonden aan de School of Catholic Theology (TST) van Tilburg University. Het FSC verzorgt publicaties, colleges, cursussen en studiedagen over franciscaanse spiritualiteit en geschiedenis. Als wetenschappelijk expertise- en adviescentrum richt het zich daarbij onder meer op maatschappelijke vraagstukken, en staat het ten dienste van diverse maatschappelijke, religieuze en commerciële instellingen.

De komende jaren houdt het FSC zich vooral bezig met de franciscaanse betekenis en actualiteit van de thema's duurzaamheid, leiderschap en zorg.


© 2013 | Franciscaans Studiecentrum
website door frogdesign2